Schimbare Sediu Social - Chronax
01:18
443
Reddit
Schimbare sediu social
Schimbarea sediului social poate interveni in viata unei firme din mai multe motive cum ar fi expirarea contractului de sediu pe care firma il avea , dezvolataea afacerii in alte orase ale tarii, etc.
Site onrc

•Cererea de înregistrare (original) - formular;
•Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
• persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 - pct. 6, Nota de subsol - original);
• persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 - original);
•Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/ CA/ directoratului sau, după caz, actul adiţional la actul constitutiv (original);
•Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, copie;
•Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit - formular;
•Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 5, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;
•Certificatul de înregistrare (original);
•Actul constitutiv actualizat, (original);
•Dacă este cazul:
• avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat p eformular-tip, original) - formular;
• alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
• împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
Doresc sa va precizez, ca trebuie depusa declaratia 050 la Admistratia Financiara in care se va muta sediul. Din experienta noastra, am observat ca acest pas nu s-a mai facut. De asemenea, recomand ca mutarea sediului social sa se faca in acelasi sector, pentru simplificarea formalitatilor, pentru ca mutarea bazei de date electronice de la Administratia financiara poate sa dureze si 60 zile.
Chronax - performanta prezentului, succesul viitorului!
www.chronax.ro
Telefon: 021.667.05.63

Comentarii
  • Ali Sandu
    Ali Sandu

    informatii utile

  • VASILE RICARDO VOICU
    VASILE RICARDO VOICU

    firma de top in domeniul financiar contabil

următor